Katedra Biologii Ewolucyjnej

Studiuj z pasją nauki o życiu!

Serdecznie witamy na nowej stronie Katedry Biologii Ewolucyjnej!

o jednostce

Działalność naukowa pracowników Katedry Biologii Ewolucyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy obejmuje badania akarologiczne (prof. Sławomir Kaczmarek, prof. Stanisław Seniczak, dr Tomasz Marquardt, dr Katarzyna Faleńczyk-Koziróg) oraz badania malakologiczne (dr hab. Małgorzata Ożgo).

W ramach nurtu akarologicznego badana jest fauna roztoczy glebowych (Mesostigmata i Oribatida) w zróżnicowanych siedliskach na obszarze Polski oraz różnorodność gatunkowa roztoczy wybranych regionów zoogeograficznych.

Osobnym kierunkiem badań akarologicznych prowadzonych w Katedrze Biologii Ewolucyjnej są obserwacje biologii i behawioru wybranych gatunków Mesostigmata i Oribatida w warunkach laboratoryjnych (Laboratorium Badań Behawioralnych).

W nurcie malakologicznym badana jest zmienność, adaptacje i współczesne procesy ewolucyjne w populacjach ślimaków z rodzaju wstężyk (Cepaea), długość życia, tempo wzrostu, wymagania siedliskowe, zagrożenia i ochrona małży skójkowatych (Unionidae) oraz rozprzestrzenianie się, dynamika populacji i wpływ na rodzime gatunki nwazyjnego małża chińskiego (Sinanodonta woodiana).

Kontakt