O katedrze

Działalność naukowa pracowników Katedry Biologii Ewolucyjnej obejmuje badania akarologiczne (prof. Sławomir Kaczmarek, prof. Stanisław Seniczak, dr Tomasz Marquardt, dr Katarzyna Faleńczyk-Koziróg) oraz badania malakologiczne (dr hab. Małgorzata Ożgo).

W ramach nurtu akarologicznego badana jest fauna roztoczy glebowych (Mesostigmata i Oribatida) w zróżnicowanych siedliskach na obszarze Polski oraz różnorodność gatunkowa roztoczy wybranych regionów zoogeograficznych.

Osobnym kierunkiem badań akarologicznych prowadzonych w Katedrze Biologii Ewolucyjnej są obserwacje biologii i behawioru wybranych gatunków Mesostigmata i Oribatida w warunkach laboratoryjnych (Laboratorium Badań Behawioralnych).

W nurcie malakologicznym badana jest zmienność, adaptacje i współczesne procesy ewolucyjne w populacjach ślimaków z rodzaju wstężyk (Cepaea), długość życia, tempo wzrostu, wymagania siedliskowe, zagrożenia i ochrona małży skójkowatych (Unionidae) oraz rozprzestrzenianie się, dynamika populacji i wpływ na rodzime gatunki nwazyjnego małża chińskiego (Sinanodonta woodiana).

Struktura

Wydział Nauk Przyrodniczych

Kontakt

al. Ossolińskich 12, 85-093 Bydgoszcz,
Beata Rinke
e-mail: kbe@ukw.edu.pl
tel. 52 322 33 30, 52 34 19 000 wew. 129


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Biologii Ewolucyjnej,

Al. Ossolińskich 12 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 322 33 30, 52 34 19 000 wew. 129