Katedra Biologii Ewolucyjnej

2010

Autorzy: Sławomir Kaczmarek, Tomasz Marquardt

Tytuł: Contribution to the diversity of soil mites (Acari, Gamasida) in southern Croatia (Dalmatia), with some ecological and zoogeographical notes.

Źródło: Biological Letters - 2010, vol. 47, nr 1, s. 21-27

DOI: http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/454

 

Autorzy: Sławomir Kaczmarek, Katarzyna Faleńczyk-Koziróg, Tomasz Marquardt, Małgorzata Chudaś

Tytuł: Contribution to the succession of soil mite (Acari) communities in a scots pine forest in northern Poland, with particular reference to Gamasida.

Źródło: Acta Societatis Zoologicae Bohemicae - 2010, vol. 74, s. 63-68

 

Autorzy: Sławomir Kaczmarek, Tomasz Marquardt, Katarzyna Faleńczyk-Koziróg, Katarzyna Marcysiak

Tytuł: Dynamics of soil mite (Acari) populations in a seasonally flooded meadow on a bank of the Vistula river (Poland), with particular reference to Gamasida.

Źródło: Acta Societatis Zoologicae Bohemicae - 2010, Vol. 74, s. 55-61

 

Autorzy: Chuleui Jung, Ji Wom Kim, Tomasz Marquardt, Sławomir Kaczmarek

Tytuł: Species richness of soil gamasid mites (Acari: Mesostigmata) in fire-damaged mountain sites.

Źródło: Journal of Asia-Pacific Entomology - 2010, vol. 13, iss. 3, s. 233-237

 

Autorzy: Małgorzata Ożgo

Tytuł: Populations of Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) polymorphic for the colour of shell lip in north-western Poland and north-central Germany.

Źródło: Folia Malacologica - 2010, Vol. 18, iss 2, pp. 93-97

 

Autorzy: Małgorzata Ożgo

Tytuł: Rola małych zbiorników wodnych w ochronie bioróżnorodności.

Źródło: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody - 2010, T. 29, z. 3, s. 117-124

 

Autorzy: Małgorzata Ożgo

Tytuł: Rola, zagrożenia i problemy ochrony małży skójkowatych (Unionidae) = The role, threats, and conservation of unionid mussels (Unionidae).

Źródło: Chrońmy Przyrodę Ojczystą - 2010, T. 66, z. 3, s. 201-208

 

Autorzy: Mariusz Rybacki

Tytuł: Aktywna ochrona i liczebność płazów i gadów na budowie autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl (zachodnia Polska).

W: Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny : X Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, Kraków, 27-28 września 2010 / pod red. Władysława Zamachowskiego.

Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2010

 

Autorzy: M. Sołtysiak, Mariusz Rybacki

Tytuł: Złe praktyki w opracowywaniu i opiniowaniu raportów oceny oddziaływania na środowisko w zakresie herpetologii przy inwestycjach drogowych na przykładzie obwodnicy Grodźca Śląskiego (województwo śląskie).

W: Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny : X Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, Kraków, 27-28 września 2010 / pod red. Władysława Zamachowskiego.

Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Przyrodniczy, 2010

 

Autorzy: Mariusz Rybacki

Tytuł: Rekordowa liczebność populacji traszki grzebieniastej (Triturus cristatus Laurenti, 1768) na budowie autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl (zachodnia Polska).

W: Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny : X Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, Kraków, 27-28 września 2010 / pod red. Władysława Zamachowskiego.

Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2010