Katedra Biologii Ewolucyjnej

Studiuj z pasją nauki o życiu! Studiuj z pasją nauki o życiu!

Studiuj z pasją nauki o życiu!

Serdecznie witamy na nowej stronie Katedry Biologii Ewolucyjnej!

o jednostce

Działalność naukowa pracowników Katedry Biologii Ewolucyjnej obejmuje badania akarologiczne (prof. Sławomir Kaczmarek, prof. Stanisław Seniczak, dr hab. Tomasz Marquardt, dr Katarzyna Faleńczyk-Koziróg), badania malakologiczne (dr hab. Małgorzata Ożgo) oraz badania botaniczne (dr hab. Katarzyna Marcysiak, dr inż. Małgorzata Mazur).

W ramach nurtu akarologicznego badana jest fauna roztoczy glebowych (Mesostigmata i Oribatida) w zróżnicowanych siedliskach na obszarze Polski oraz różnorodność gatunkowa roztoczy wybranych regionów zoogeograficznych.

Osobnym kierunkiem badań akarologicznych prowadzonych w Katedrze Biologii Ewolucyjnej są obserwacje biologii i behawioru wybranych gatunków Mesostigmata i Oribatida w warunkach laboratoryjnych.

W nurcie malakologicznym badana jest zmienność, adaptacje i współczesne procesy ewolucyjne w populacjach ślimaków z rodzaju wstężyk (Cepaea), długość życia, tempo wzrostu, wymagania siedliskowe, zagrożenia i ochrona małży skójkowatych (Unionidae) oraz rozprzestrzenianie się, dynamika populacji i wpływ na rodzime gatunki inwazyjnego małża chińskiego (Sinanodonta woodiana).

Nurt botaniczny obejmuje zagadnienia geografii i taksonomii wybranych gatunków roślin, najczęściej dendroflory. Badane jest zróżnicowanie i zmienność blisko spokrewnionych taksonów lub gatunków zbiorowych, na poziomie morfologii, mikro-morfologii oraz na poziomie genetycznym (we współpracy z innymi jednostkami). Analizami objęto m.in. gatunki z rodzaju Pinus, Veronica oraz śródziemnomorskie jałowce z sekcji Sabina.

Kontakt