Katedra Biologii Ewolucyjnej

2012

Autorzy: Katarzyna Faleńczyk-Koziróg, Sławomir Kaczmarek, Tomasz Marquardt, Katarzyna Marcysiak

Tytuł: Contribution to succession of mite (Acari) communities in the soil of Tilio-Carpinetum Tracz. 1962 in northern Poland.

Źródło: Acta Zoologica Cracoviensia, Series B - Invertebrata - 2012, Vol. 55, nr (2), 47-57

DOI: 10.3409/azc.55_2.47

Repozytorium UKW: http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/448

 

Autorzy: Sławomir Kaczmarek, Tomasz Marquardt, Katarzyna Faleńczyk-Koziróg, Katarzyna Marcysiak

Tytuł: Diversity of soil mite communities (Acari) within habitats seasonally flooded by the Vistula River (Ostromecko, Poland).

Źródło: Biological Letters - 2012, Vol. 49, nr (2), s. 97-105

DOI: 10.2478/v10120-012-0006-3

Repozytorium UKW: http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/449

 

Autorzy: Stanisław Seniczak, Sławomir Kaczmarek, Anna Seniczak, Radomir Graczyk

Tytuł: Oribatid mites (Acari, Oribatida) of open and forested habitats of Korčula Island (Croatia).

Źródło: Biological Letters - 2012, vol. 49, nr (1), s. 27-34

DOI: 10.2478/v10120-012-0003-6

Repozytorium UKW: http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/447

 

Autorzy: Stanisław Seniczak, Anna Seniczak

Tytuł: Oribatid mites (Acari, Oribatida) of yew, cypress and pine litter in southern Italy.

Źródło: Biological Letters - 2012, vol. 49, nr 1, s.19-26

Repozytorium UKW: http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/455

 

Autorzy: Anna Seniczak, Sławomir Kaczmarek, Ewa Żelazna

Tytuł: Systematic status of Oribatula Berlese, 1895 (Acari: Oribatida: Oribatulidae) in the light of the ontogeny of three species.

Źródło: International Journal of Acarology - 2012, Vol. 38, iss 8, s. 664-680

DOI: 10.1080/01647954.2012.719030

 

Autorzy: Małgorzata Ożgo, Menno Schilthuizen

Tytuł: Evolutionary change in Cepaea nemoralis shell colour over 43 years.

Źródło: Global Change Biology - 2012, Vol. 18, iss. 1, pp. 74-81

DOI: 10.1111/j.1365-2486.2011.02514.x

 

Autorzy: Małgorzata Ożgo

Tytuł: Shell polymorphism in the land-snail Cepaea nemoralis (L.) along a west-east transect in continental Europe.

Źródło: Folia Malacologica - 2012, Vol. 20, iss. 3, pp.181-253

DOI: 10.2478/v10125-012-0015-1

 

Autorzy: Małgorzata Ożgo, Zdzisław Bogucki, Magdalena Nowakowska

Tytuł: Shells of Unio tumidus (Bivalvia: Unionidae) from an archaeological site and contemporary population inhabiting the same lake.

Źródło: Polish Journal of Ecology - 2012, Vol. 60, no 4, pp. 839-844

 

Autorzy: Mariusz Rybacki

Tytuł: Żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) [Rana lessonae]

W: Monitoring gatunków zwierząt : przewodnik metodyczny. cz. 3 / red. M. Makomaska-Juchiewicz, P. Baran.

Adres wydawniczy: Warszawa : Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2012

 

Autorzy: Mariusz Rybacki

Tytuł: Żaba śmieszka Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) [Rana ridibunda]

W: Monitoring gatunków zwierząt : przewodnik metodyczny. cz. 3 / red. M. Makomaska-Juchiewicz, P. Baran.

Adres wydawniczy: Warszawa : Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2012

 

Autorzy: Mariusz Rybacki

Tytuł: Żaba wodna Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) [Rana esculenta]

W: Monitoring gatunków zwierząt : przewodnik metodyczny. cz. 3 / red. M. Makomaska-Juchiewicz, P. Baran.

Adres wydawniczy: Warszawa : Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2012

 

Autorzy: Mariusz Rybacki, Joanna Mazgajska

Tytuł: Kumak nizinny Bombina bombina (Linnaeus, 1761).

W: Monitoring gatunków zwierząt : przewodnik metodyczny. cz. 3 / red. M. Makomaska-Juchiewicz, P. Baran.

Adres wydawniczy: Warszawa : Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2012