Katedra Biologii Ewolucyjnej

Pracownicy Katedry Biologii Ewolucyjnej

Sławomir Kaczmarek

Kierownik Katedry Biologii Ewolucyjnej

prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek

tel. 52 32 23 330

slawkacz@ukw.edu.pl

terminy dyżurów w USOS

 

prof. dr hab. inż. Stanisław Seniczak
tel. 52 32 23 330
stseni@ukw.edu.pl

 

terminy dyżurów w USOS

dr hab. Tomasz Marquardt, prof. uczelni 
52 322 33 30
tmarq@ukw.edu.pl

 

terminy dyżurów w USOS

dr hab. Małgorzata Ożgo, prof. uczelni 
52 322 33 30
mozgo@ukw.edu.pl

 

terminy dyżurów w USOS

dr Katarzyna Faleńczyk-Koziróg - adiunkt 
tel. 52 32 23 330
kasia.fk@ukw.edu.pl

 

terminy dyżurów w USOS

mgr Małgorzata Chudaś - pracownik naukowo-techniczny
tel. 52 32 23 330
mchudas@ukw.edu.pl

 

dr hab. Katarzyna Marcysiak, prof. uczelni

 

dr inż. Małgorzata Mazur

dr Amelia Lewandowska