Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Biologii Ewolucyjnej,

Al. Ossolińskich 12 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 322 33 30, 52 34 19 000 wew. 129