Katedra Biologii Ewolucyjnej

Kierownik Katedry Biologii Ewolucyjnej

Sławomir Kaczmarek

Kierownik Katedry Biologii Ewolucyjnej

prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek

tel. 52 32 23 330

slawkacz@ukw.edu.pl