Katedra Biologii Ewolucyjnej

Współpraca

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi

 • Agricultural Biology Major, School of Bioresource Sciences, Andong National University, Korea.
 • CSIRO Ecosystem Sciences, Canberra, Australia.
 • Oregon State University, Corvallis, USA.
 • Royal Alberta Museum, Edmonton, Kanada.
 • University of Alberta, Edmonton, Kanada.
 • University of Greifswald, Greifswald, Niemcy.
 • University of Manchester, Manchester, Wielka Brytania.
 • University of Sheffield, Sheffield, Wielka Brytania.
 • Department of Biology, Lund Univeristy, Szwecja.
 • Düzce University, Faculty of Forestry, Turcja.
 • University of Hadj Lakhdar-Batna1, Institut des sciences Agronomiques et Vétérinaires, Algieria.

Współpraca z krajowymi ośrodkami naukowymi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Morfologii Zwierząt.
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt.
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Katedra Ekologii.
 • Instytut Dendrologii PAN, Kórnik.
 • Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Zoologii i Genetyki.